Finanse

Estoński CIT – co warto wiedzieć?

Od 2021 roku w Polsce można płacić ryczałt od dochodów spółek. To nowa forma opodatkowania dochodów z działalności dedykowana dla podatników CIT. Pomysł powstał na podstawie systemu podatkowego, który obowiązuje w Estonii, stąd nazwa estoński CIT. W teorii ma być prostym i przejrzystym modelem opodatkowania dla przedsiębiorców. Co ważne, sporo osób przez ostatnie lata zdecydowało się z niego skorzystać. Sprawdź, co warto wiedzieć o tym sposobie rozliczania podatku!

Czym jest estoński CIT?

Mianem estońskiego CIT-u określa się ryczałt od dochodów spółek dedykowany zarówno dla mikro, małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców. Warunkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej co najmniej trzech osób fizycznych. W takim wypadku nie trzeba prowadzić dodatkowej ewidencji dla celów podatkowych, a rozliczenie podatku następuje w oparciu o wynik księgowy.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT-u?

Estoński CIT mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki komandytowej, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Podatnicy, którzy decydują się na ryczałt od dochodów spółek nie mogą mieć udziałów czy akcji w innych spółkach.

Czy warto przejść na estoński CIT?

Wybierając Estoński CIT nie trzeba płacić podatku od różnicy między rozliczeniem rachunkowym a podatkowym, o ile nie zrezygnujesz z tej formy opodatkowania przez co najmniej cztery lata. Możesz przejść na taką formę rozliczenia na początku roku podatkowego lub w trakcie jego trwania (wcześniej musisz rozliczyć CIT klasyczny, zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe). Rozliczenie opiera się na zasadach opisanych w przepisach o rachunkowości. Nie uwzględnia się podatkowych kosztów czy amortyzacji. Kiedy wypłacisz zysk – zapłacisz podatek. Do woli spółki należy określenie kiedy to zrobi. W przypadku estońskiego CIT-u nie ma zaliczki na podatek, co pozwala większą ilość środków przeznaczyć na bieżącą działalność. Dokładny mechanizm działania powinna wyjaśnić księgowa lub certyfikowane biuro rachunkowe i pracujący w nim specjaliści, odpowiedzą na wszystkie pytania także wyjaśnią szczegółowo, jak wygląda proces rozliczania.  Jeżeli  potrzebujesz pomocy, wybierz księgowość Anavo!

Opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek pozwala przedsiębiorcom płacić znacznie mniej. W przypadku małego podatnika zapłacisz podatek CIT i PIT w łącznej wysokości 20% – zamiast 26,29%. U większych podatników kwota podatku CIT i PIT wyniesie tylko 25% – zamiast 34,39%. Przejście na Estoński CIT jest dobrowolne. By to zrobić należy złożyć zawiadomienie ZAW-RD o wyborze takiej formy opodatkowania. Dokument składa się do naczelnika właściwego Urzędu skarbowego.

koon
W przypadku artykułów sponsorowanych serwis koon.pl nie odpowiada za poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych informacji. Ewentualne szkody wynikające z ich użycia ponosi autor treści, do której prowadzi link, a nie właściciel strony.