Porady

Czy warto podjąć studia podyplomowe na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna? Jakie są perspektywy zawodowe?

Wiele osób pragnie poszerzać swoje kompetencje zawodowe. Duże możliwości dają tutaj studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Dzięki nim można zyskać dodatkowe kwalifikacje. Absolwenci mogą prowadzić terapię pedagogiczną zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Są też przygotowani do radzenia sobie z trudnościami jakie występują u osób z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi.

Program nauczania studiów podyplomowych diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia z terapii pedagogicznej są niezwykle ciekawe, ale też bardzo wymagające. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia terapii, ale też dokonywania diagnozy pedagogicznej. Absolwenci mogą określić indywidualne, ale też rozwojowe cechy każdego ucznia oraz udzielić mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szczególnie gdy ma problem z uczeniem się. Takie studia podyplomowe dla nauczycieli są naprawdę ciekawym wyborem. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że program studiów podyplomowych jest naprawdę szeroki. Studenci poznają przyczyny, a także symptomy świadczące o zaburzeniach rozwojowych u dzieci, które mogą objawiać się choćby problemem w uczeniu się. Studenci uczą się również narzędzi prowadzenia diagnozy pedagogicznej oraz poznają metody. Kluczową rolę odgrywa też metodyka zajęć terapeutycznych, szczególnie u dzieci z zaburzeniami rozwoju, czy też spektrum autyzmu. Dzięki metodyce absolwenci będą potrafili pomóc uczniom, u których występują trudności w nauce pisania czytania bądź problemy w uczeniu się matematyki. Terapia pedagogiczna obejmuje też prowadzenie arteterapii, integracji sensorycznej czy też pedagogiki zabawy. Celem tych metod jest odstresowanie dzieci. 

Do kogo adresowane są studia podyplomowe diagnozy i terapii pedagogicznej?

Studia podyplomowe z pedagogiką specjalną są adresowane do absolwentów, którzy ukończyli studia pierwszego bądź drugiego stopnia w zakresie nauk humanistycznych bądź społecznych. Studia na tym kierunku mogą podjąć absolwenci pedagogiki, psychologii, a także pracy socjalnej, filologii czy socjologii. Wymagane jest jednak przygotowanie pedagogiczne i tutaj zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Studia podyplomowe trwają trzy semestry, podczas których prowadzone są wykłady, ale i ćwiczenia. Absolwenci zobowiązani są również do odbycia praktyk pedagogicznych. Aby ukończyć studia trzeba zaliczyć zajęcia przewidziane w planie studiów, ale też przygotować pracę dyplomową wraz z egzaminem końcowym. 

Gdzie mogą podjąć pracę absolwenci studiów podyplomowych diagnoza i terapia pedagogiczna?

Studia z terapii pedagogicznej poszerzają wiedzę i kompetencję, ale też dają nowe możliwości zawodowe. Można powiedzieć, że takie studia podyplomowe dla nauczycieli są wręcz niezbędne, gdyż dzięki nim mogą podjąć pracę również w szkole specjalnej czy przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Absolwenci uzyskują kwalifikację do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych. Mogą też podjąć pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończenie tego kierunku studiów sprawia, że będą mogli prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a także zajęcia terapeutyczne dla uczniów, u których występują deficyty rozwojowe bądź trudności w uczeniu się. Diagnoza i terapia pedagogiczna studia podyplomowe to bez wątpienia ciekawa oferta. Ze szczegółami możecie zapoznać się na stronie:  ire-studia.edu.pl.