Dom

Pożary instalacji fotowoltaicznej – strażacy ostrzegają

Wiadomo nie od dziś, że panele fotowoltaiczne generują czystą energię elektryczną. Jednak mogą też zafundować niechciane problemy. Już od dłuższego czasu mówi się także o zagrożeniach pożarowych systemu fotowoltaicznego. Decydując się na montaż paneli słonecznych należy również redukować ryzyko pożarowe, aby ułatwić pracę strażakom.

Niestety system fotowoltaiczny może powodować bardzo trudne w opanowaniu pożary. Błędy montażowe oraz wadliwe materiały mogą być przyczyną zwarć, co przy prądzie stałym wiąże się z ogromnym wzrostem temperatury. Taka sytuacja może skutkować wystąpieniem łuku elektrycznego oraz płomienia. W momencie wezwania straży pożarnej powinno poinformować dyspozytora nr alarmowego o zamontowanej instalacji fotowoltaicznej w budynku. Panele fotowoltaiczne nawet po wyłączeniu wszystkich zabezpieczeń w dalszym ciągu mogą generować napięcie. Służby ratownicze działające w momencie pożaru budynku czy jego elementów powinny być świadome, że dany obiekt wyposażony jest w urządzenie będące stale pod napięciem. Informacja ta jest istotna ze względów bezpieczeństwa strażaków oraz osób znajdujących się w otoczeniu płonącego budynku.


Zawsze po przyjeździe strażaków na miejsce pożaru muszą dokonać rozpoznania sytuacji. Pierwszą czynnością jaką dokonują to odcięcie dopływu prądu do instalacji elektrycznej. Jest to sposób ograniczenia ryzyka dla strażaków, ponieważ najczęściej używanym środkiem gaśniczym jest właśnie woda, która jak wiadomo jest przewodnikiem prądu. Niestety pomimo odłączenia od sieci elektrycznej falownika ogniwa PV nadal generują napięcie, o czym informuje rzecznik KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim, pan Dariusz Szymura.


Znak informacyjny w postaci znormalizowanej naklejki może być wystarczającym sygnałem dla strażaków. Takie naklejki można kupić w bardzo wielu sklepach, a nawet niektóre jednostki straży pożarnej udostępniają aktualny wzór na swoich stronach internetowych. Po wydrukowaniu oznaczenia możemy je samodzielnie przykleić w wyznaczonym miejscu. Taka naklejka bardzo pomaga w organizowaniu oraz prawidłowym przebiegu akcji gaśniczej.


Naklejka zgodna z normą PN-EN 60364-7-712 informuje o zamontowanej instalacji fotowoltaicznej w budynku. Złącze instalacji elektrycznej w miejscu pomiaru jest odpowiednim miejscem na umieszczenie jej. W sytuacji gdy budynek oddalony jest od takiego złącza można przymocować znak na tablicy rozdzielczej lub jednostce odbiorcy, do której podłączone jest zasilanie z falownika. W ostateczności gdy wspomniane wcześniej umiejscowienia znaku mają ograniczony dostęp można umieścić informacje o istnieniu instalacji elektrycznej na elewacji budynku lub ogrodzeniu posesji.


W „Fotowoltaicznym dekalogu dobrych praktyk” stworzonym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska EV dowiemy się o prawidłowym oznakowaniu instalacji fotowoltaicznej. Znajdziemy tam również przydatne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowników, urządzeń oraz otoczenia. Ten dekalog jest idealna bazą wiedzy dotyczącą użytkowania instalacji fotowoltaicznej. Więcej informacji znajdziesz na: https://www.oszomega.pl/.