Finanse

Myślisz o inwestycji w akcje? Poznaj popularne strategie

Inwestycja w akcje to jeden z niezwykle popularnych sposobów na alokację kapitału. Mimo faktu iż tego typu inwestycje niosą za sobą określony poziom ryzyka, liczba osób, które decydują się na zakup akcji, każdego roku wzrasta. Aby osiągnąć sukces na handlu akcjami trzeba jednak pamiętać o tym, by działać zgodnie z wcześniej przyjętą strategią. W przeciwnym razie osiągnięcie wytyczonych celów może być znacznie trudniejsze. W poniższym artykule omawiamy popularne strategie inwestowania w akcje.

Czym są i jak działają akcje? Wyjaśniamy 

Akcje to określenie dla papierów wartościowych. Za ich emisję odpowiedzialne są spółki notowane na giełdzie. Wszyscy ci, którzy zaopatrują się w akcje, stają się akcjonariuszami. Każdy z akcjonariuszy ma cały katalog uprawnień. Liczba praw akcjonariusza zależy przede wszystkim od liczby posiadanych akcji.

Najważniejszym uprawnieniem, z którego korzystają właściciele akcji, jest możliwość otrzymywania dywidend. Są to specjalne środki finansowe wypłacane właścicielom akcji w momencie, gdy dana spółka notuje dobre wyniki finansowe. Należy pamiętać, że jeżeli sytuacja finansowa firmy jest niezadowalająca, wówczas dywidendy nie są wypłacane. 

Zdecydowanie największe uprawnienia mają akcjonariusze większościowi, czyli posiadający większość akcji danej spółki – mają oni możliwość samodzielnego podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących spółki. Każdy z akcjonariuszy może też brać udział w głosowaniach na walnych zgromadzeniach. 

Aby zainwestować w akcje, nie trzeba nawet wychodzić z domu. W tej chwili funkcjonuje wiele biur maklerskich świadczących usługi online. Jedno z nich prowadzi Saxo – trzeba jednak mieć na uwadze fakt, iż zakup akcji to inwestycja, która wiąże się z ryzykiem. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że ceny posiadanych przez nas akcji poszybują w dół, co poskutkuje tym, iż stracimy wszystkie zainwestowane środki finansowe.

Strategie inwestowania w akcje – które warto znać? 

W tej chwili istnieje wiele strategii inwestowania w akcje. Jedną z nich jest na przykład strategia value investing. Jej cechą charakterystyczną jest fakt, iż inwestor kupuje akcje wyłącznie od tych spółek, które są postrzegane jako niedowartościowane.

Chodzi o to, że spółki tego typu mają bardzo tanie akcje – zwłaszcza, gdy zostaną one porównane z ich rzeczywistą wartością. Aby inwestować korzystając z tej strategii trzeba mieć oczywiście wszechstronną wiedzę na temat kondycji poszczególnych spółek. Zakup akcji tego typu daje ogromne szanse na odniesienie finansowego sukcesu. 

Inną popularną strategią jest strategia dywidendowa. Jej wyróżnikiem jest kupowanie jedynie akcji od tych spółek, które oferują akcjonariuszom cykliczne dywidendy. Jest to zatem pewność dla właścicieli akcji, że w przypadku osiągania przez daną spółkę dobrych wyników będą uzyskiwać środki z tego tytułu. 

Z kolei strategia bottom fishing polega na tym, że zaopatrujemy się w stosunkowo tanie akcje oraz przechowujemy je w swoim portfelu inwestycyjnym tak długo, aż ich cena wzrośnie. Tutaj nie są istotne niewielkie wzrosty – zdecydowanie istotniejszą są długoterminowe trendy.