Finanse

Zasiłki rodzinne w Norwegii: Kto może się ubiegać i jakie są warunki?

Polacy coraz częściej przenoszą się do Norwegii w celach zarobkowych, nierzadko razem ze swoimi rodzinami. W kraju tym funkcjonuje bardzo rozbudowany system pomocy socjalnej, który pozwala na korzystanie z licznych świadczeń rodzinnych. Aby jednak otrzymać tego rodzaju wsparcie finansowe, należy spełnić kilka istotnych warunków. Warto też pamiętać, że w Norwegii nie każdy może się ubiegać o taki zasiłek.

Świadczenie pieniężne w postaci zasiłku Barnetrygd

Najważniejszy zasiłek rodzinny w Norwegii to Barnetrygd, do którego prawo posiada każdy rodzic legalnie przebywający na terenie tego państwa. Tego rodzaju świadczenie jest wypłacane raz w miesiącu, a ponadto pozostaje wolne od podatku. Zasiłek ten przysługuje na każde dziecko od urodzenia aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości, czyli do 18. roku życia. Z Barnetrygd mogą korzystać nie tylko Polacy przebywający z rodziną w Norwegii. Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom jedynie pracującym w tym kraju lub pobierającym opodatkowany zasiłek, których dzieci razem z drugim rodzicem wciąż mieszkają w Polsce. Warto jednak pamiętać, że rodzic przebywający poza Norwegią musi w takim przypadku pozostawać nieaktywny zawodowo. Wysokość wsparcia to od 1654 NOK na dziecko w wieku przedszkolnym, natomiast na starsze dzieci w wieku 6-18 lat sięga 1054 NOK na każde. Aby sprawnie otrzymać zasiłek rodzinny w Norwegii, warto skorzystać z pomocy doradców Polish Connection.

Warunki uzyskania zasiłku rodzinnego w Norwegii

Warunkiem pobierania zasiłku rodzinnego jest posiadanie legalnego zatrudnienia, bądź też pobieranie dochodów z tytułu innych zasiłków – np. rehabilitacyjnego, chorobowego czy dla bezrobotnych. W każdym przypadku konieczne jest opłacanie podatków w Norwegii. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dla pobierania Barnetrygd nie ma obowiązku przebywania w związku małżeńskim. Konieczne jest natomiast zameldowanie pod tym samym adresem jednego z rodziców i dziecka, na które ma zostać przyznane świadczenie. Istotną zaletą zasiłku rodzinnego jest fakt, że można ubiegać się o jego wypłat do nawet 3 lat wstecz. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej – NAV. Formularz może być dostarczony tradycyjnie lub w formie elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak m.in. kopia dowodu osobistego, akty urodzenia dzieci, potwierdzenie rejestracji pobytu czy umowa o pracę.

Zasiłek rodzinny a inne świadczenia

Polacy zatrudnieni w Norwegii często pobierają świadczenie 500+, które przysługuje w Polsce. W przypadku dzieci powyżej 6 lat, rodzice mogą się ubiegać o wypłatę dodatku dyferencyjnego w kwocie 1054 NOK. Jeżeli jednak drugi rodzic przebywający w Polsce straci zatrudnienie i tym samym prawo do zasiłku, zalecanym rozwiązaniem jest rezygnacja z 500+ i złożenie wniosku o zasiłek tylko w Norwegii. Osoby przebywające w tym kraju mogą ubiegać się również o inne świadczenia rodzinne. Do takich form wsparcia należy chociażby zasiłek ciążowy Svangerskapspenger, którego wysokość zależy od uzyskiwanego dochodu. Świadczenie to przeznaczone jest dla kobiet, które ze względów zdrowotnych nie mogą pracować w ciąży. Po urodzeniu się dziecka, rodzicom przysługuje tez jednorazowa zapomoga Engangsstønad w wysokości 90 300 NOK.

Zasiłek opiekuńczy i zasiłek rodzicielski

Oprócz tego wyróżnić można zasiłek opiekuńczy w Norwegii, przyznawany na dzieci w wieku 13-23 miesięcy. Nie wpływa on na możliwość pobierania zasiłku rodzinnego czy polskiego 500+, jednak wymaga udokumentowania aktywności zawodowej. Zasiłek ten wynosi aktualnie 7 500 NOK i może być przyznawany maksymalnie do 3 miesięcy wstecz. Na uwagę zasługuje ponadto zasiłek rodzicielski Foreldrepenger, którego wysokość jest ściśle uzależniona od dochodu osiąganego przez matkę lub ojca okres przyznawania świadczenia. W praktyce jego wartość może sięgać nawet 80-100% dotychczasowego wynagrodzenia rodziców.

koon
W przypadku artykułów sponsorowanych serwis koon.pl nie odpowiada za poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych informacji. Ewentualne szkody wynikające z ich użycia ponosi autor treści, do której prowadzi link, a nie właściciel strony.