Zakupy

Tyrystory

Tyrystor jest elementem półprzewodnikowym używanym do przełączania i sterowania przepływem prądu elektrycznego. Znany również jako prostownik sterowany krzemem (SCR), tyrystor jest wytrzymałym elementem elektronicznym używanym w aplikacjach o dużym przepływie prądu. Składają się z czterech warstw naprzemiennych materiałów półprzewodnikowych typu n i p wyposażonych w zaciski anodowe , katodowe i bramkowe. Tyrystory zaczynają przewodzić, gdy otrzymają wstępnie ustawione napięcie na zacisku bramki i będą, z zastrzeżeniem kilku zmiennych, nadal przewodzić, nawet jeśli napięcie bramki zostanie usunięte. Te zmienne operacyjne i szeroki zakres mocy znamionowych sprawiają, że tyrystory są niezwykle użytecznymi regulatorami prądu.

Chociaż tyrystory można ogólnie zaklasyfikować jako proste wyłączniki prądowe, to zakres zmiennych operacyjnych, jakie posiadają, czyni je bardzo przydatnymi w wielu aplikacjach sterujących. Zasadniczo tyrystory to wysokoprądowe urządzenia przełączające składające się z czterech naprzemiennych warstw p i n. Anoda znajduje się na pierwszej warstwie p, terminal bramki na drugiej warstwie p, a katoda na ostatniej warstwie n. W stanie bezczynności nie ma przepływu prądu na ścieżce anody/katody. Element wymaga napięcia o zadanej wartości przyłożonego do warstwy bramkowej, aby go włączyć i spowodować przewodzenie prądu.

Fakt, że element nie stanie się aktywny, jeśli napięcie bramki spadnie poniżej znamionowej wartości progowej, jest jedną z użytecznych zmiennych, które posiada tyrystor. Pozwala to na precyzyjną kontrolę warunków przełączania komponentu. Po włączeniu tyrystora pozostanie on aktywny, nawet jeśli napięcie bramki zostanie usunięte, a przepływający przez niego prąd nie spadnie poniżej wartości podtrzymania elementu. To znane napięcie trzymania jest kolejną przydatną cechą tyrystorów. Jeśli wartość napięcia anodowego jest poniżej poziomu podtrzymania, tyrystor nie włączy się, nawet jeśli otrzyma impuls bramki.

Tyrystory mogą wygodnie obsługiwać ekstremalnie wysokie napięcia i prądy znamionowe. Są one powszechnie stosowane w sterownikach prądu przemiennego ( AC ) przechodzącego przez zero, zasilaczach , sterownikach zasilanych fazowo i obiektach przesyłu energii na duże odległości . Ta ostatnia aplikacja zawiera ogromne banki tyrystorów rozmieszczone w konfiguracjach mostków Graetza, które są w stanie niezawodnie przełączać wartości mocy kilku megawatów (1 000 000 watów). Na drugim końcu skali małe zasilacze AC/DC mogą wykorzystywać tyrystory o mocy 20 W lub mniejszej. Ta elastyczność i zakres znamionowych mocy roboczych sprawia, że ​​tyrystor jest jednym z najbardziej użytecznych regulatorów przepływu prądu w arsenale projektantów obwodów.

koon
W przypadku artykułów sponsorowanych serwis koon.pl nie odpowiada za poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych informacji. Ewentualne szkody wynikające z ich użycia ponosi autor treści, do której prowadzi link, a nie właściciel strony.