Biznes

Najlepsze praktyki w zarządzaniu: jak szkolenia mogą pomóc w ich wdrażaniu?

Jakość zarządzania wpływa na wydajność pracowników i poziom świadczonych usług. Z drugiej strony optymalizacja w obrębie zarządzania wiąże się z oszczędnościami czasu i pieniędzy. Oznacza to, że trzeba zadbać, by kierownicy mieli odpowiednie kompetencje, a tych dostarczają szkolenia z zarządzania. Zdobyta w ten sposób wiedza ułatwia wdrażanie praktyk pozwalających osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Jakie praktyki warto w firmie wprowadzić?

Praktyki wspierające efektywne zarządzanie

W części firm podstawowym problemem jest brak przejrzystości w komunikacji. Brak przepływu najważniejszych informacji potrafi znacząco utrudnić wykonywanie obowiązków. Pracownicy, wobec których kierownik jest otwarty, a jego decyzje są jasne, są bardziej zintegrowani z firmą. Widzą, czego się od nich oczekuje i jaką pełnią rolę w organizacji. Nie bez znaczenia jest też komunikacja wewnątrz zespołu. Musi być miejsce na wymianę opinii, doświadczeń i pomysłów.

Wśród dobrych praktyk zarządzania jest też planowanie strategiczne, zarządzanie projektami, jakością, zmianą. Kierownik wraz ze swoim zespołem musi umieć wyznaczać bliskie i dalekie cele do realizacji. Projekty muszą być dobrze zaplanowane z możliwością weryfikacji potencjalnego ryzyka i kontrolą realizacji. Istotne jest wspomniane zarządzanie zmianą. Zmiany często wiążą się z pewnymi obawami i problemami w akceptacji. Odpowiednie działania mogą zmniejszyć opór i tutaj ponownie kluczowa jest otwarta komunikacja. Przy tej okazji warto wspomnieć o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zaangażowanie podwładnych będzie większe, kiedy kierownik dba o ich stały rozwój i motywowanie.

Dlaczego szkolenia z zarządzania są ważne?

Wiele z wyżej wymienionych praktyk zarządczych wydaje się dobrze znana. Przynajmniej tak jest w teorii, bo ich wdrożenie wcale nie jest tak proste, jakby się mogło początkowo wydawać. Podstawą jest wiedza na temat specyfiki branży. Równocześnie trzeba poznawać teorię na temat technik zarządzania. Jednak samo przeczytanie książek z tego zakresu to stanowczo za mało. To nie dostarcza praktycznych umiejętności. Zarządzanie wymaga nieustannego kształtowania kompetencji miękkich, a te najlepiej rozwijać pod okiem osób mających na tej płaszczyźnie duże doświadczenie.

Szkolenia z zarządzania dobre dla każdego managera

O tym, by zapisać kierownika na specjalistyczne szkolenia z zarządzania (https://wartoszkolic.pl/szkolenie/kategoria/szkolenia-zarzadzania/), warto pomyśleć niezależnie od tego, jak długo zajmuje swoje stanowisko. Osoby, które zajmują się zarządzaniem od niedawna lub wręcz dopiero mają dostać awans, najlepiej zapisać na warsztaty ogólne, które stopniowo będą wdrażać w zarządzanie projektami i zespołem pracowników. Z kolei doświadczeni kierownicy z chęcią biorą udział w warsztatach bardziej zaawansowanych. Poza tym niezależnie od stażu pracy przełożeni muszą dostosowywać się do trendów rynkowych, które są nie bez znaczenia dla zarządzania. Przykładem takiego szkolenia może być zarządzanie pracą zdalną.

koon
W przypadku artykułów sponsorowanych serwis koon.pl nie odpowiada za poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych informacji. Ewentualne szkody wynikające z ich użycia ponosi autor treści, do której prowadzi link, a nie właściciel strony.