Jednostki miar

Mila ile to kilometrów

Konwersja z jednej jednostki na drugą może wydawać się trudnym zadaniem, ale w rzeczywistości tak nie jest. Opiszemy nie tylko równanie, ale także korelację między przeliczaniem mil na kilometry. Ponadto przedstawiono obszerną tabelę upraszczającą procedurę, różnice między 1 milą a km   oraz kilka innych aspektów.

Mile na kilometry

Co to jest mila?

Mila służy do pomiaru długości lądu. Jest używany zarówno w zwyczajowych systemach miar imperialnych, jak i amerykańskich. Jest reprezentowany przez mi lub m.

Bieżące wykorzystanie mili

Zgodnie z aktualnym zastosowaniem jednostka mila oblicza długość dowolnej trasy. Kilka krajów przyjęło mile do pomiaru odległości po wprowadzeniu systemu metrycznego. Mile są nadal szeroko stosowane jako jednostka miary odległości w wielu krajach.

Historia Mile

Słowo mila pochodzi z czasów rzymskich i było pod wpływem rzymskich żołnierzy, którzy podróżowali na duże odległości. Wykonywali pięciometrowe skoki zwane „krokami”. Jednak zmierzenie 1000 kroków takiego żołnierza było znaczną odległością do pokonania odległości podróży z dużą i stałą prędkością armii. „Mille” to łacińskie słowo oznaczające 1000. Ten kamień milowy był znany jako „mille passum”, co oznacza „tysiąc kroków lub kroków”. „Mille passum” z czasem stało się „milą”.

Statut Metod Pomiarowych – ustawa z 1305 r. zbliżyła do siebie stopę rzymską i saksońską. Jednak nie rozwiązało to sporu między dwoma milami do oceny dużych odległości. W 1593 roku Elżbieta I podpisała ustawę o nazwie „An Acte” przeciwko nowej budowie, która została zniesiona 200 lat później. Prawo zabrania jakichkolwiek inwestycji mieszkaniowych w promieniu trzech mil od Londynu.

Zgodnie z prawem milę uznano za 8 stadiów, przy czym furlong miał 40 prętów, czyli 16 i pół stopy długości. W rezultacie mila stanowa miała 5280 stóp długości, tak jak jest obecnie.

Co to jest kilometr?

Kilometr to jednostka miary w międzynarodowym standardowym systemie jednostek. Służy do określania długości dowolnej ścieżki. Jest oznaczony jako „km”. Kilometr można przeliczyć na wiele różnych jednostek. Z drugiej strony A km pochodzi od jednostki miary długości metra. Ponadto jest opisana jako długość belki pokonanej w 1/299792458 sekundy.

Bieżące wykorzystanie kilometra

Kilometr to jednostka miary dużych odległości. Innymi słowy, kilometr służy do pomiaru drogi między dwoma punktami. 

Historia kilometra

Ustawą uchwaloną 8 maja 1790 r. Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne Francji poleciło Francuskiej Akademii Nauk wprowadzenie nowego systemu miar. W sierpniu 1793 roku ogłosili, że metr będzie używany jako system pomiaru gruntów w Republice Francuskiej. Ta globalna jednostka to jedna milionowa długości między biegunami planet; Północ i południe.

Kilometr został po raz pierwszy nazwany „Millaire”. W 1799 r. metr został wyraźnie określony jako miriametr (10 000 metrów). Ponadto „kilometr” jest zalecany do codziennego użytku.

Z drugiej strony w 1817 roku Holendrzy zaakceptowali kilometr, ale nazwali go mijl.

Jednak w 1867 r. termin „kilometr” stał się jedyną formalną jednostką miary w Holandii, odpowiadającą 1000 metrów.

Związek między milami a kilometrami

Zależność między kilometrami a milami nie jest trudna do rozszyfrowania. 

Jedyna zależność między mi i km jest następująca:

1 mila = 1,609344 kilometrów.

Jeden kilometr = 0,6213711922 mil.

Możemy również opisać ich relacje i przeliczyć mile na km . Mila jest składnikiem systemu jednostek imperialnych. Gdzie kilometr jest częścią systemu metrycznego. Chociaż obie jednostki są używane głównie do pomiarów odległości.

Wzór na przeliczanie mil na kilometry

Aby przeliczyć mile na km , pomnóż wartość liczby przez 0,621371. Wartość wyniku byłaby wyrażona w kilometrach.  

Rozumiemy to szczegółowo za pomocą przykładów. 

Przykład 1: Zamień 20 km na mile. 

Rozwiązanie: Wstawiając wartość Km do powyższego wzoru, otrzymamy:

= 20 * 0,621371

= 12,4274 mil

Podobnie możesz zamienić 20 mil na kilometry, korzystając ze wzoru. 

= 20 * 1,60934 

= 32,1869 km

Przykład 2: Zamień 100 km na mile.

Rozwiązanie: Korzystając z powyższego wzoru, otrzymamy kilometry 

= 100*0,621371 

= 62,1371 mil

Podobnie przeliczamy 100 mil na Km, a wynik będzie taki

= 100 * 1,60934 

= 160,934 km

Poniższa tabela pokazuje więcej przykładów konwersji.

Konwersja Km do Mile Równa Konwersja Mile do KmRówna 
250 km na mile155.343250 Mil na Km402.336
300 km w milach186.411300 mil w km482.803
5000 km na mile3106.8565000 Mil na Km8046.72
16 km na mile 9.9419416 Mile na Km25.7495

Tabela konwersji mil na kilometry

MilaKilometrMila na Kilometr
1 mila1,60934 Kilometr1 Mila jest równa 1,60934 Kilometr
2 mile3,21868 Kilometr2 Mila jest równa 3,21868 Kilometr
3 mile4,82802 Kilometr3 Mila jest równa 4,82802 Kilometr
4 mile6,43736 Kilometr4 Mila jest równa 6,43736 Kilometr
5 mil8,0467 Kilometr5 Mila jest równa 8,0467 Kilometr
6 mil9,65604 Kilometr6 Mila jest równa 9,65604 Kilometr
7 mil11,26538 Kilometr7 Mila jest równa 11,26538 Kilometr
8 mil12,87472 Kilometr8 Mila jest równa 12,87472 Kilometr
9 mil14,48406 Kilometr9 Mila jest równa 14,48406 Kilometr
10 mil16,0934 Kilometr10 Mila jest równa 16,0934 Kilometr
11 mil17,70274 Kilometr11 Mila jest równa 17,70274 Kilometr
12 mil19,31208 Kilometr12 Mila jest równa 19,31208 Kilometr
13 mil20,92142 Kilometr13 Mila jest równa 20.92142 Kilometr
14 mil22,53076 Kilometr14 Mila jest równa 22,53076 Kilometr
15 mil24,1401 Kilometr15 Mila jest równa 24,1401 Kilometr
16 mil25,74944 Kilometr16 Mila jest równa 25,74944 Kilometr
17 mil27,35878 Kilometr17 Mila jest równa 27,35878 Kilometr
18 mil28,96812 Kilometr18 Mila jest równa 28,96812 Kilometr
19 mil30,57746 Kilometr19 Mila jest równa 30,57746 Kilometr
20 mil32,1868 Kilometr20 Mila jest równa 32,1868 Kilometr
21 mil33,79614 Kilometr21 Mila jest równa 33,79614 Kilometr
22 mile35,40548 Kilometr22 Mila jest równa 35,40548 Kilometr
23 mile37,01482 Kilometr23 Mila jest równa 37,01482 Kilometr
24 mile38,62416 Kilometr24 Mila jest równa 38,62416 Kilometr
25 mil40,2335 Kilometr25 Mila jest równa 40,2335 Kilometr
26 mil41,84284 Kilometr26 Mila jest równa 41,84284 Kilometr
27 mil43,45218 Kilometr27 Mila jest równa 43,45218 Kilometr
28 mil45,06152 Kilometr28 Mila jest równa 45,06152 Kilometr
29 mil46,67086 Kilometr29 Mila jest równa 46,67086 Kilometr
30 mil48,2802 Kilometr30 Mila jest równa 48,2802 Kilometr
31 mil49,88954 Kilometr31 Mila jest równa 49,88954 Kilometr
32 mile51,49888 Kilometr32 Mila jest równa 51,49888 Kilometr
33 mile53,10822 Kilometr33 Mila jest równa 53,10822 Kilometr
34 mile54,71756 Kilometr34 Mila jest równa 54,71756 Kilometr
35 mil56,3269 Kilometr35 Mila jest równa 56,3269 Kilometr
36 mil57,93624 Kilometr36 Mila jest równa 57,93624 Kilometr
37 mil59,54558 Kilometr37 Mila jest równa 59,54558 Kilometr
38 mil61,15492 Kilometr38 Mila jest równa 61.15492 Kilometr
39 mil62,76426 Kilometr39 Mila jest równa 62,76426 Kilometr
40 mil64,3736 Kilometr40 Mila jest równe 64,3736 Kilometr
41 mil65,98294 Kilometr41 Mila jest równa 65,98294 Kilometr
42 mile67,59228 Kilometr42 Mila jest równa 67,59228 Kilometr
43 mile69,20162 Kilometr43 Mila jest równa 69,20162 Kilometr
44 mile70,81096 Kilometr44 Mila jest równa 70.81096 Kilometr
45 mil72,4203 Kilometr45 Mila jest równe 72,4203 Kilometr
46 mil74,02964 Kilometr46 Mila jest równa 74,02964 Kilometr
47 mil75,63898 Kilometr47 Mila jest równa 75,63898 Kilometr
48 mil77,24832 Kilometr48 Mila jest równa 77,24832 Kilometr
49 mil78,85766 Kilometr49 Mila jest równa 78,85766 Kilometr
50 mil80,467 Kilometr50 Mila jest równe 80.467 Kilometr
51 mil82,07634 Kilometr51 Mila jest równa 82,07634 Kilometr
52 mile83,68568 Kilometr52 Mila jest równa 83,68568 Kilometr
53 mile85,29502 Kilometr53 Mila jest równa 85,29502 Kilometr
54 mila86,90436 Kilometr54 Mila jest równa 86.90436 Kilometr
55 mil88,5137 Kilometr55 Mila jest równa 88,5137 Kilometr
56 mil90,12304 Kilometr56 Mila jest równa 90,12304 Kilometr
57 mil91,73238 Kilometr57 Mila jest równa 91,73238 Kilometr
58 mil93,34172 Kilometr58 Mila jest równa 93,34172 Kilometr
59 mil94,95106 Kilometr59 Mila jest równa 94,95106 Kilometr
60 mil96,5604 Kilometr60 Mila jest równa 96,5604 Kilometr
61 mil98,16974 Kilometr61 Mila jest równa 98,16974 Kilometr
62 mile99,77908 Kilometr62 Mila jest równa 99,77908 Kilometr
63 mile101,38842 Kilometr63 Mila jest równa 101,38842 Kilometr
64 mile102,99776 Kilometr64 Mila jest równa 102,99776 Kilometr
65 mil104,6071 Kilometr65 Mila jest równa 104,6071 Kilometr
66 mil106,21644 Kilometr66 Mila jest równa 106,21644 Kilometr
67 mil107,82578 Kilometr67 Mila jest równa 107,82578 Kilometr
68 mil109,43512 Kilometr68 Mila jest równa 109,43512 Kilometr
69 mil111,04446 Kilometr69 Mila jest równa 111,04446 Kilometr
70 mil112,6538 Kilometr70 Mila jest równa 112,6538 Kilometr
71 mil114,26314 Kilometr71 Mila jest równa 114,26314 Kilometr
72 mile115,87248 Kilometr72 Mila jest równa 115,87248 Kilometr
73 mile117,48182 Kilometr73 Mila jest równa 117,48182 Kilometr
74 mile119,09116 Kilometr74 Mila jest równa 119,09116 Kilometr
75 mil120,7005 Kilometr75 Mila jest równa 120,7005 Kilometr
76 mil122,30984 Kilometr76 Mila jest równa 122,30984 Kilometr
77 mil123,91918 Kilometr77 Mila jest równa 123,91918 Kilometr
78 mil125,52852 Kilometr78 Mila jest równa 125,52852 Kilometr
79 mil127,13786 Kilometr79 Mila jest równa 127,13786 Kilometr
80 mil128,7472 Kilometr80 Mila jest równa 128,7472 Kilometr
81 mil130,35654 Kilometr81 Mila jest równa 130,35654 Kilometr
82 mile131,96588 Kilometr82 Mila jest równa 131,96588 Kilometr
83 mile133,57522 Kilometr83 Mila jest równa 133,57522 Kilometr
84 mile135,18456 Kilometr84 Mila jest równa 135,18456 Kilometr
85 mil136,7939 Kilometr85 Mila jest równa 136,7939 Kilometr
86 mil138,40324 Kilometr86 Mila jest równa 138,40324 Kilometr
87 mil140,01258 Kilometr87 Mila równa się 140,01258 Kilometr
88 mil141,62192 Kilometr88 Mila jest równa 141,62192 Kilometr
89 mil143,23126 Kilometr89 Mila jest równa 143,23126 Kilometr
90 mil144,8406 Kilometr90 Mila jest równa 144,8406 Kilometr
91 mil146,44994 Kilometr91 Mila jest równa 146,44994 Kilometr
92 mile148,05928 Kilometr92 Mila jest równa 148,05928 Kilometr
93 mile149,66862 Kilometr93 Mila jest równa 149,66862 Kilometr
94 mile151,27796 Kilometr94 Mila jest równa 151,27796 Kilometr
95 mil152,8873 Kilometr95 Mila jest równe 152,8873 Kilometr
96 mil154,49664 Kilometr96 Mila jest równa 154,49664 Kilometr
97 mil156,10598 Kilometr97 Mila jest równa 156,10598 Kilometr
98 mil157,71532 Kilometr98 Mila jest równa 157,71532 Kilometr
99 mil159,32466 Kilometr99 Mila jest równa 159,32466 Kilometr
100 mil160,934 Kilometr100 Mila jest równa 160.934 Kilometr

Jaka jest różnica między milą a kilometrem?

Wszyscy wiemy, że kilometry i mile są również używane do mierzenia odległości. Istnieją jednak pewne rozróżnienia między jednostkami miary, które są następujące:

Różnica mile Kilometr
DefinicjaMila służy do pomiaru długości lądu.Kilometr to jednostka miary w międzynarodowym standardowym układzie jednostek.
Symbol mikm
Formuła Mile = Kilometry (wartość) x 0,6213711922Kilometry = Mile (wartość) x 1,609344
Wniosek Mile są powiązane z żeglarską nawigacją morską.Kilometry służą do pomiaru odległości między dwoma punktami.
koon
W przypadku artykułów sponsorowanych serwis koon.pl nie odpowiada za poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych informacji. Ewentualne szkody wynikające z ich użycia ponosi autor treści, do której prowadzi link, a nie właściciel strony.