Porady

Jak podejmować decycje?

Proste i łatwe podejście do podejmowania decyzji, które chroni nas przed manipulacją.

  1. Zrozum działające siły.
  2. Zrozum, w jaki sposób twoja podświadomość może prowadzić cię na manowce.

Podczas gdy większość z nas codziennie podejmuje decyzje, niewielu z nas ma przydatne ramy myślenia, które chronią nas podczas podejmowania decyzji.

Przyjrzymy się dwuetapowemu procesowi Mungera służącemu podejmowaniu skutecznych decyzji i ograniczaniu ludzkich błędnych ocen.

Amerykańskim miliarder Charlie Munger oferuje prosty, dwuetapowy filtr umożliwiający podejmowanie skutecznych decyzji :

Osobiście doszedłem do tego, że teraz stosuję coś w rodzaju analizy dwutorowej. Po pierwsze, jakie czynniki, racjonalnie rozważone, naprawdę rządzą wchodzącymi w grę interesami? Po drugie, jakie podświadome wpływy powodują, że mózg na poziomie podświadomości automatycznie robi te rzeczy, które w zasadzie są przydatne, ale często źle funkcjonują.

Jednym z podejść jest racjonalność — sposób, w jaki można rozwiązać problem pomostowy: oceniając rzeczywiste interesy, rzeczywiste prawdopodobieństwa i tak dalej. Drugim jest ocena czynników psychologicznych, które powodują podświadome wnioski, z których wiele jest błędnych.

Przyjrzyjmy się bliżej.

1. Grające siły

Kluczem do pierwszego kroku jest wiedza o tym, co wiesz, a czego nie wiesz . Musisz zrozumieć swój krąg kompetencji . Wiedza o tym, czego się nie wie, jest równie ważna, jak wiedza o tym, co się wie.

Jeśli wiesz, czego nie wiesz, być może nadal będziesz musiał podjąć decyzję, ale Twoje podejście do podejmowania tej decyzji ulegnie zmianie. Na przykład, jeśli jesteś zmuszony do podjęcia decyzji w obszarze, o którym wiesz, że jest poza twoim kręgiem kompetencji, jednym z narzędzi, których możesz użyć, jest inwersja .

Chociaż istnieją miliony czynników wpływających na decyzje, zawsze będzie kilka zmiennych i czynników, które będą miały większą wagę. Jeśli działasz w swoim kręgu kompetencji, powinno być stosunkowo łatwo znaleźć odpowiednie zmienne i siły w grze.

Nie mogę podać odpowiednich zmiennych. Nie ma magicznej formuły. Aby konsekwentnie podejmować dobre decyzje, musisz rozwinąć głęboką biegłość w obszarze, w którym podejmujesz decyzje, i musisz łączyć wielkie idee z wielu dyscyplin, aby mieć pewność, że dokonujesz właściwego osądu.

2. Czynniki psychologiczne

Istnieje wiele przyczyn ludzkiego błędnego osądu, w tym zbytnia pewność siebie. Są to subtelne sposoby, w jakie twój umysł może prowadzić cię na manowce na poziomie podświadomości. Twój podświadomy umysł jest większy niż twój świadomy umysł, a jednak rzadko zwracamy uwagę na to, jak możemy się oszukiwać. Jednym ze sposobów wprowadzenia się w błąd jest na przykład podejmowanie decyzji na podstawie małej próby i ekstrapolacja wyników na większą populację. Innym sposobem, w jaki oszukujemy samych siebie, jest trzymanie się czegoś, co powiedzieliśmy w przeszłości. Możemy polegać na autorytetach lub nie uwzględniać tego, co robią wszyscy inni. Masz pomysł.

Zwykle, gdy odnosimy ogromny sukces lub porażkę, cztery lub pięć czynników działa w tym samym kierunku. To samo dotyczy psychologii. Im więcej ludzkich błędnych ocen działa przeciwko nam, tym bardziej prawdopodobne jest, że podejmiemy nieświadomie decyzję.