Dom

Co zrobić z gruzem po remoncie domu?

Remont domu lub mieszkania zawsze wiąże się z koniecznością usunięcia gruzu i innych pozostałości po pracach budowlanych. Gruz nie zalicza się do odpadów komunalnych, zatem nie ma możliwości gromadzenia go w pojemnikach przeznaczonych na śmiecie.
Jakie są metody na pozbycie się gruzu? Sprawdź, co zrobić z odpadami po remoncie?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Co to znaczy gruz?

 • Jaka kara za wyrzucanie gruzu do śmietnika?

 • Jak pozbyć się gruzu budowlanego?

Czym jest gruz? 

Gruz należy do jednego z najbardziej uciążliwych odpadów. Nie da się go przechować, nie poddaje się degradacji biologicznej, a jego obecność na posesji nie tylko psuje estetykę, lecz także zajmuje sporo miejsca. Dodatkowo pewne nieporozumienia budzi identyfikacja odpadów, co prowadzi do umieszczania pozostałości po pracach remontowych w pojemnikach na odpady komunalne. 

Prawo budowlane klasyfikuje gruz poremontowy pod kątem jego zawartości.

Podział gruzu obejmuje trzy grupy:

 1. fragmenty betonu, cegieł;

 2. zmieszane odpady z grupy pierwszej wzbogacone o występowanie butelek PET, folii, opakowań plastikowych, drewna, złomu, szkła;

 3. poszerzenie grupy drugiej o obecność worków, wiader po malowaniu, styropianu, a także innych pobocznych odpadów poremontowych.

Należy dodać, że gruzem w rozumieniu przepisów są także pozostałości po ceramice budowlanej: 

 • potłuczone pustaki;

 • skute płytki;

 • dachówki;

 • miałki tynk.

Jak pozbyć się gruzu? 

Po zakończeniu prac remontowych, usunięcie gruzu jest obowiązkiem inwestora obwarowanym karami administracyjnymi.

Oto kilka propozycji metod postępowania z gruzem:

 • Wynajem kontenera na gruz;

 • Wykorzystanie usług firmy wywożącej odpady;

 • Pozbycie się gruzu we własnym zakresie;

 • Recykling i ponowne wykorzystanie.

Wynajem kontenera na gruz 

Zwykle w danej lokalizacji funkcjonują firmy świadczące usługi wynajmu kontenerów na gruz. Kontener będzie umieszczony na posesji lub w pobliżu remontowanego mieszkania, a po zapełnieniu go gruzem firma zabierze go, przejmując obowiązek utylizacji.

Wykorzystanie usług firmy wywożącej odpady 

Wywóz gruzu można też zlecić podmiotowi zewnętrznemu, specjalizującemu się w wywozie różnego rodzaju odpadów.

Pozbycie się gruzu we własnym zakresie 

Może okazać się, że znacznie taniej będzie zorganizować wywóz gruzu we własnym zakresie. Wystarczy dostęp do odpowiedniego sprzętu służącego do transportu i załadunku. W takiej sytuacji najprostszą metodą jest wynajem koparki, która posłuży do przeniesienia pryzmy gruzu na ciężarówkę. Opcja jest bardzo korzystna dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać zgromadzony gruz do innych przedsięwzięć.

Recykling i ponowne wykorzystanie 

Niektóre materiały z gruzu, takie jak beton czy cegły, mogą być poddane recyklingowi i wykorzystane ponownie przy innych projektach budowlanych. Można zamieścić ogłoszenie w lokalnych mediach o zamiarze sprzedaży gruzy lub wykorzystać go do własnych celów.

Niezależnie od wybranej metody, należy upewnić się, że gruz usuwany jest zawsze zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa.

Wywóz gruzu w świetle prawa i wymogów środowiskowych 

Zagospodarowanie gruzu może wydawać się nieco kłopotliwe, jednak jest to niezbędne z punktu widzenia przepisów, zasad współżycia społecznego oraz ochrony środowiska. Dochowanie staranności w tym zakresie nie tylko pozwoli na uniknięcie kary w postaci wysokiego mandatu, lecz także przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, które stanowi przecież nasze wspólne dobro.

Trzeba jednak pamiętać, że odpowiednie składowanie, segregacja i utylizacja odpadów budowlanych musi się odbywać wyłącznie w ściśle określony sposób: bezpieczny i zgodny z prawem.

koon
W przypadku artykułów sponsorowanych serwis koon.pl nie odpowiada za poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych informacji. Ewentualne szkody wynikające z ich użycia ponosi autor treści, do której prowadzi link, a nie właściciel strony.