Internet

Audyt infrastruktury IT – kto i kiedy powinien go przeprowadzić?

Dbałość o sprawność infrastruktury IT to jedna z najważniejszych kwestii, o której powinni pamiętać właściciele wszystkich przedsiębiorstw. Niestety, często zdarza się, że kwestie związane ze sferą IT są traktowane po macoszemu, a to zaś znacząco zwiększa ryzyko występowania ataków hakerskich, kradzieży danych i wielu innych zdarzeń tego typu. Aby mieć stuprocentową pewność, że cała infrastruktura IT jest właściwie zabezpieczona, warto przeprowadzać cykliczne audyty jej działania. Kto i kiedy powinien decydować się na audyt infrastruktury IT? Wyjaśniamy to w niniejszym poradniku.

Nieodpowiednio zabezpieczona infrastruktura IT – jakie mogą być konsekwencje? 

Dobrze funkcjonująca oraz odpowiednio zabezpieczona infrastruktura IT to jeden z elementów, który ma ogromny wpływ na optymalne działanie przedsiębiorstw w zdecydowanej większości branż. 

Jedną z podstaw wspomnianej infrastruktury jest sieć LAN/WAN – to właśnie ona w ogromnym stopniu wpływa na to, w jaki sposób realizowane są procesy takie jak komunikacja wewnętrzna pomiędzy pracownikami bądź porozumiewanie się firmy z partnerami handlowymi bądź klientami. 

Ważne jest to, aby dostęp do całej sieci miały wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, czyli pracownicy, ewentualnie współpracownicy. Gorzej, gdy dostęp do sieci otrzymają osoby nieuprawnione. To już robi poważne ryzyko wystąpienia ataku hakerskiego. Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nawet gdy firma inwestuje znaczące środki na zabezpieczenie całej infrastruktury IT, może dojść do ataku z powodu występujących luk w zakresie bezpieczeństwa. Na infrastrukturę IT składają się także serwery, backup (kopie zapasowe), macierze dyskowe.

Do grona czynników, które znacząco zwiększają zagrożenie wystąpienia ataków, zalicza się: 

 • uszkodzenie lub kradzież sprzętu firmowego, 
 • wyciek danych spowodowany przez działania pracowników, 
 • błędy, które popełniają pracownicy podczas pracy w systemie,
 • awarie sprzętu, które powodują występowanie długotrwałych problemów technicznych,
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia sieci LAN, WiFi, WAN, co powoduje wzrost ryzyka występowania ataków typu dDos oraz włamań, 
 • instalowanie przez niekompetentnych pracowników aplikacji z nieznanych źródeł, które mogą zawierać tzw. trojany, inne wirusy bądź robaki. 

Aby znacząco zmniejszyć ryzyko występowania wspomnianych powyżej zagrożeń należy cyklicznie przeprowadzać profesjonalne audyty infrastruktury IT. Dzięki nim firmy są znacznie lepiej zabezpieczone na tego typu okoliczności, a dodatkowo są w stanie efektywniej reagować, gdyby doszło do pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości. 

Wiele firm chcąc zapewnić sobie wysoki poziom bezpieczeństwa, stawia na outsourcing IT Poznań

 – ta usługa polega na przekazaniu kompetencji w zakresie obsługi informatycznej zewnętrznemu, profesjonalnemu podmiotowi, jednak istnieje także inne, lepsze rozwiązanie, jakim jest wspomniany już audyt. 

Czym jest audyt infrastruktury IT?

Na czym dokładnie polega audyt bezpieczeństwa ITJest to określenie dla szeregu działań, których celem jest analiza oraz ocena działania wszelkiego oprogramowania informatycznego zainstalowanego w danej firmie. Audytorzy mają za zadanie zweryfikować, czy dane przetwarzane przez przedsiębiorstwo są właściwie chronione a także czy stosowane rozwiązania w zakresie ich ochrony są niezawodne, skuteczne i wiarygodne. 

Do najważniejszych czynności realizowanych w ramach audytu zalicza się: 

 • weryfikację stosowanych zabezpieczeń w systemach kontroli dostępu do sieci, Mobile Device Management itd.,
 • analizę oraz konfigurację sprzętu sieciowego oraz należących do firmy roboczych serwerów,
 • zweryfikowanie stanu całej sieci komputerowej eksploatowanej w danym przedsiębiorstwie, 
 • wnikliwe sprawdzenie zabezpieczeń stosowanych przez pracowników w firmowej poczcie. 

Kiedy warto zdecydować się na audyt infrastruktury IT? 

Decyzję o przeprowadzeniu audytu infrastruktury IT należy podjąć, gdy:

 • występuje poważne ryzyko wystąpienia ataku hakerskiego,
 • istnieje ryzyko, że dojdzie do awarii systemów informatycznych, 
 • firma planuje zaimplementowanie dużej liczby nowych aplikacji oraz oprogramowania,
 • zachodzi poważne ryzyko, że doszło do wycieku danych,
 • firma planuje nawiązać strategiczną współpracę z innym podmiotem i chciałaby potwierdzić swoje zaangażowanie w ochronę danych klientów i partnerów biznesowych. 

koon
W przypadku artykułów sponsorowanych serwis koon.pl nie odpowiada za poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych informacji. Ewentualne szkody wynikające z ich użycia ponosi autor treści, do której prowadzi link, a nie właściciel strony.