Finanse

Podatek SINK w Szwecji: jak działa i jakie ma konsekwencje dla nierezydentów?

W Szwecji, podobnie jak w Polsce, konieczne jest regularne odprowadzanie składek na podatek dochodowy. Rozliczanie się wygląda nieco inaczej w przypadku osób przebywających w Szwecji przez cały rok i tych, którzy spędzają tam co najmniej 6 miesięcy. Czym jest podatek SINK i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest podatek SINK?

Podatki w Szwecji różnią się od tych płaconych w Polsce. Osoby, które przebywają w tym kraju nie dłużej niż przez 183 dni w trakcie roku podatkowego, są zobowiązane do uiszczania podatku SINK. Dotyczy on nierezydentów i wynosi 25%. To podatek zryczałtowany, od którego nie da się odliczyć ulg.

Jeśli w danym roku pracownik przebywa na terenie Szwecji dłużej niż przez 183 dni, musi on przejść na rozliczenie na warunkach ogólnych. Wówczas jest zobowiązany do składania corocznych deklaracji podatkowych do Skatteverket. W takiej sytuacji może jednak uzyskać zwrot podatku czy skorzystać z ulg, które zwykle są bardzo opłacalne dla obcokrajowców prowadzących podwójne gospodarstwo domowe.

Aplikowanie o możliwość korzystania z podatku SINK

Aby móc skorzystać z podatku SINK, konieczne jest zaaplikowanie do odpowiedniego urzędu. Można to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy. W tym celu konieczne jest złożenie informacji o dochodach i zapłaconym podatku na druku KU-13. Osoby korzystające z tej opcji nie muszą składać deklaracji podatkowej. Nie mogą one jednak skorzystać z ulg czy uzyskać zwrotu podatku.

Zazwyczaj zgłaszaniem do podatku SINK zajmuje się sam pracodawca, który przekazuje urzędowi potrzebne dokumenty. Warto jednak dopilnować tej kwestii, a w razie problemów z aplikacją – samodzielnie zająć się tym obowiązkiem.

Podatek SINK a rezydentura w Szwecji

Osoby, które przebywają w Szwecji krócej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, automatycznie są uznawane za nierezydentów. Nie mogą więc rozliczać się na zasadach ogólnych, które zwykle bywają korzystniejsze. Standardowy podatek dla rezydentów jest wyższy niż 25%, ale umożliwia odliczenie ulg i uzyskanie zwrotu nadpłaconej kwoty. Dla wielu osób jest to rozwiązanie znacznie bardziej opłacalne, jednak wymaga ono przebywania na terenie Szwecji przez co najmniej pół roku.

Osoby, które nie są szwedzkimi rezydentami i pracują dla firmy bez stałej siedziby w Szwecji, nie muszą płacić zryczałtowanego podatku dochodowego. Obowiązek ten dotyczy jedynie osób, które spędzają w tym kraju poniżej 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Podatek SINK a roczne rozliczenia

Podatki w Szwecji na koniec roku muszą zostać odpowiednio rozliczone. Następuje to poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w konkretnym terminie. Osoby, które nie są rezydentami i rozliczają się poprzez podatek SINK, nie muszą dopełniać tego obowiązku. Nie dotyczą ich również kary za brak lub nieterminowe złożenie deklaracji, który obecnie wynosi ponad 2000 SEK. Wystarczy jedynie zaaplikować o rozliczanie się poprzez podatek SINK.