PoradyDziecko

Jak odmawiać różaniec

jak odmawiać różaniec

Październik jest tradycyjnie poświęcony Maryi Pannie w Jej wezwaniu do Matki Bożej Różańcowej. Ale dlaczego zaleca się odmawianie różańca i jak się go odmawia? Odpowiadamy na najczęstsze pytania jak odmawiać różaniec.

„Drodzy młodzi, nauczcie się modlić prostą i skuteczną modlitwą Różańca Świętego. Drodzy chorzy, niech Najświętsza Panna będzie waszym wsparciem w próbach i cierpieniach”. Papież Franciszek, Audiencja Generalna 3 maja 2017 r.

„Różaniec jest modlitwą, która zawsze towarzyszy życiu, jest także modlitwą prostych i świętych… jest modlitwą mojego serca”. Papież Franciszek, wstęp do książki Różaniec. Modlitwa Serca , z wydania Shalom.

Różaniec jak odmawiać i czym jest

Różaniec to tradycyjna modlitwa katolicka, która ma na celu uczczenie Dziewicy Maryii. Początkowo składał się z piętnastu „tajemnic”, które przypominały chwile (radosne, bolesne i chwalebne) z życia Jezusa i Maryi. W 2002 roku św. Jan Paweł II dodał tajemnice światła, które pozwalają nam medytować nad życiem publicznym Jezusa.

„Wszystkie pokolenia będą mnie nazywać błogosławioną” – głosi Dziewica w Magnificat . W rzeczywistości od czasów starożytnych Najświętsza Dziewica jest czczona tytułem „Matki Bożej”, pod której opieką wierni błagający we wszystkich niebezpieczeństwach i potrzeb. Kult Maryi znajduje swój wyraz w liturgicznych świętach poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak Różaniec Święty, który według słów Pawła VI jest „syntezą całej Ewangelii”. innymi słowy, Różaniec jest modlitwą, która określa ten szczególny kult, jaki Dziewica otrzymuje w Kościele. Każdy katolik powinien wiedzieć jak odmawiać różaniec.

jak odmawiać różaniec

Medytuj ze św. Josemaríą

Spójrz na jedno z najgłębiej zakorzenionych nabożeństw wśród chrześcijan w modlitwie Różańca Świętego. Kościół zachęca nas do kontemplowania tajemnic: tak, aby zadziwiający przykład Pana w Jego trzydziestu latach ciemności, w trzydziestu latach ciemności, w trzech latach przepowiadania, w Jego straszliwej Męce i w Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu.

Różaniec odmawia się nie tylko ustami, mrucząc jedną po drugim Zdrowaś Maryjo. Tak mruczą pobożni mężczyźni i kobiety. — Dla chrześcijanina modlitwa ustna musi być zakorzeniona w sercu, aby podczas odmawiania różańca umysł mógł wejść w kontemplację każdej z tajemnic.

Najświętsza Maryja Panna jest — tak wzywa ją Kościół — Królową Pokoju. Dlatego, gdy twoja dusza, rodzina lub środowisko zawodowe, współistnienie w społeczeństwie lub między narodami, nie przestawaj zachwalać tego tytułem: „ Regina pacis, ora pro nobis !” „Królowo Pokoju, módl się za nami!” Czy przynajmniej próbowałeś, kiedy stracisz spokój?… —Będziesz zaskoczony jego natychmiastową skutecznością.

Różaniec Święty. — Radości, bóle i chwały życia Dziewicy tkają koronę uwielbienia, którą nieustannie powtarzają Aniołowie i Święci Nieba… i ci, którzy kochają naszą Matkę tu na ziemi. — Praktykuj codziennie to święte nabożeństwo i rozpowszechniaj je.

Różaniec jak odmawiamy

Początki różańca sięgają narodzin Zdrowaś Maryjo w IX wieku, jako modlitwy ku czci Maryi, Matki Bożej. Wydaje się, że Różaniec wywodzi się z zakonu św. Benedykta i rozprzestrzenia się za sprawą dominikanów.

Od „tak” udzielonego przez wiarę podczas Zwiastowania i podtrzymanego bez wahania u stóp Krzyża macierzyństwo Maryi rozciąga się odtąd na braci i siostry Jej Syna. Wychodząc od tej szczególnej współpracy Maryi z działaniem Ducha Świętego, Kościoły rozwinęły modlitwę do świętej Matki Bożej, koncentrując ją na osobie Chrystusa objawiającej się w Jego misteriach. W niezliczonych hymnach i antyfonach, które wyrażają tę modlitwę, zwykle występują na przemian dwa ruchy: jeden wysławia Pana za cuda, jakich dokonał w swojej pokornej niewolnicy, a przez nią we wszystkich ludziach; druga zawierza Matce Jezusa błagania i uwielbienie dzieci Bożych, ponieważ teraz poznała człowieczeństwo, które w Niej zostało poślubione przez Syna Bożego.

Ten podwójny ruch modlitwy do Maryi znalazł uprzywilejowany wyraz w modlitwie Zdrowaś Maryjo:

To sam Bóg przez swego anioła pozdrawia Maryję. Nasza modlitwa ośmiela się przyjąć pozdrowienie Maryi spojrzeniem, jakie Bóg położył na swojej pokornej niewolnicy i radować się radością, jaką Bóg w niej znajduje.

„Łaski pełen, Pan z tobą”: dwa słowa pozdrowienia anioła wyjaśniają się nawzajem. Maryja jest pełna łaski, ponieważ Pan jest z nią. Łaską, którą jest napełniona, jest obecność Tego, który jest źródłem wszelkiej łaski.

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus”. Po pozdrowieniu anioła czynimy nasze pozdrowienie Elżbiety. Elżbieta jest pierwszą z długiej serii pokoleń, które nazywają Maryję błogosławioną: „Błogosławiona, która uwierzyła…”. Maryja jest „błogosławiona […] wśród wszystkich kobiet”, ponieważ uwierzyła w wypełnienie się słowa Pana.

„Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami…”. Wraz z Elżbietą dziwimy się i mówimy: „Skąd do mnie przychodzi matka mojego Pana?”. Ponieważ daje nam Jezusa swojego Syna, Maryja jest Matką Boga i naszą Matką; możemy mu powierzyć całą naszą opiekę i prośby. Zawierzając się Jej modlitwie, oddajemy się wraz z Nią woli Bożej: „Bądź wola Twoja”.

„Módl się za nami grzesznymi teraz iw godzinę śmierci naszej”. Prosząc Maryję o modlitwę za nas, uznajemy siebie za grzeszników i zwracamy się do „Matki Miłosierdzia”, do Wszystkich Świętych. Oddajemy się w Twoje ręce „teraz”, w dniu dzisiejszym naszego życia. A nasza ufność wzrasta, aby odtąd dać Mu „godzinę naszej śmierci”. Niech będzie obecna w tej godzinie, tak jak była przy śmierci na krzyżu swego Syna, i niech przyjmie nas jako naszą Matkę w czasie naszego przejścia, aby zaprowadzić nas do swego Syna Jezusa, do Raju.

Maryjo matko boża módl się za nami

Miej intensywne nabożeństwo do Naszej Matki. Wie, jak dobrze reagować na dary, które jej dajemy. Także, jeśli codziennie odmawiacie Różaniec Święty w duchu wiary i miłości, Pani zatroszczy się o to, by poprowadzić was bardzo daleko na drodze swojego Syna.

Smutny sposób na odmawiania różańca: pozostawienie go na ostatnią chwilę. Przed snem recytuje się ją przynajmniej w zły sposób i bez rozważania tajemnic. Trudno więc uniknąć rutyny, która dusi prawdziwą pobożność, jedyną pobożność.

Spójrz: dla naszej Świętej Matki Maryi nigdy nie przestajemy być mali, ponieważ Ona otwiera nam drogę do Królestwa Niebieskiego, które zostanie dane tym, którzy staną się dziećmi. Nigdy nie wolno nam oddzielać się od Matki Bożej. Jak ją uhonorujemy? Traktujemy Ją, rozmawianie z Nią, wyrażanie naszej miłości do Niej, rozważanie w naszych sercach scen Jej życia na ziemi, opowiadanie Jej o naszych zmaganiach, naszych sukcesach i naszych porażkach.

Odkrywamy w ten sposób — tak jakbyśmy je odmawiali po raz pierwszy — znaczenie modlitw maryjnych, które zawsze były odmawiane w Kościele. Czym są Zdrowaś Maryjo i Anioł Pański, jeśli nie żarliwym uwielbieniem Boskiego Macierzyństwa? A w Różańcu Świętym — tym cudownym nabożeństwie, o którym niestrudzenie będę doradzał wszystkim chrześcijanom — tajemnice godnego podziwu postępowania Maryi przechodzą przez nasze głowy i serca, które są tymi samymi podstawowymi tajemnicami wiary.

Jak się odmawia różaniec

Różaniec rozpoczyna się znakiem krzyża. Następnie ogłaszana jest każda z pięciu tajemnic rozważanych tego dnia. W poniedziałki i soboty rozważane są Tajemnice Różańca Radosne; we wtorki i piątki Tajemnice różańca bolesne; w czwartki jasne; a w środy i niedziele tajemnice różańca chwalebne. Każda tajemnica składa się z Ojcze nasz, dziesięciu Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Kiedy odmówiono pięć tajemnic, odmawiane są litanie do Dziewicy, modlitwy uwielbienia do naszej Matki. Zgodnie z tradycją różnych miejsc, do tej podstawowej struktury odmawiania różańca dochodzą pewne dążenia i modlitwy, które wyrażają bogactwo pobożności ludowej. Oto przewodnik, jak się nim modlić .

Zawsze odkładasz Różaniec na później, a kończysz na tym, że opuszczasz go z powodu snu. — Jeśli nie masz innych czasów, wyrecytuj je na ulicy i nikt tego nie zauważy. Ponadto pomoże ci mieć obecność Boga.

Ileż by w nas rosło cnót nadprzyrodzonych, gdybyśmy potrafili prawdziwie traktować Maryję, która jest Naszą Matką! Abyśmy nie mieli nic przeciwko powtarzaniu Mu w ciągu dnia — sercem, bez potrzeby słów — małych modlitw, modlitw wytryskowych. Pobożność chrześcijańska zgromadziła wiele żarliwych pochwał w Litanii towarzyszącej Różańcowi Świętemu. Ale każdy może je powiększyć, kierując ku Niej nowe pochwały, mówiąc to, czego — ze świętej skromności, którą Ona rozumie i aprobuje — nie odważylibyśmy się wypowiedzieć na głos.

Dlaczego wskazane jest odmawianie różańca?

Różaniec Maryi Panny jest modlitwą zalecaną przez Magisterium Kościoła Katolickiego; w trzeźwości swoich elementów ma w sobie głębię całego orędzia ewangelicznego, o którym można powiedzieć, że jest podsumowaniem. Co więcej, sama Matka Boża, kiedy pojawiła się na Ziemi, zachęciła ludzi do odmawiania tej modlitwy. 13 maja 1917 r., w swoim pierwszym objawieniu w Fatimie, Maryja powiedziała: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby osiągnąć pokój na świecie i koniec wojny”, a podczas swojego ostatniego objawienia w tym miejscu Matka Boża przedstawiana jako „Pani Różańcowa”.

Kościół wierzy, że Najświętsza Matka Boża nadal sprawuje w Niebie swój macierzyński urząd, dlatego jest rzeczą naturalną, że chrześcijanie zwracają się do Niej, by prosić Ją o swoje potrzeby i powierzać Jej swoje troski.

Liczni papieże przywiązywali wielką wagę do tej modlitwy: Leon XIII promulgował encyklikę Supremi Apostolatus Officio, dokument o wielkiej wadze, pierwszą z wielu jego deklaracji na temat tej modlitwy, w której proponuje różaniec jako skuteczną broń duchową przeciwko złu, które nieszczęścia dla społeczeństwa. Jan Paweł II napisał 16 października 2002 r. list zatytułowany Rosarium Virginis Mariae , w którym ogłosił Rok Różańcowy iw którym skomentował piękno tej modlitwy, która pomaga „kontemplować Chrystusa z Maryją”.

Różaniec Święty to potężna broń. Używaj go z ufnością, a będziesz zaskoczony rezultatem.

Różaniec jest bardzo skuteczny dla tych, którzy używają inteligencji i nauki jako broni. Bo ta pozorna monotonia dzieci z Matką błagającą Matkę Bożą niszczy wszelkie zalążki próżności i pychy.

Radzę ci — dokończyć — abyś, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, przeżyła swoje szczególne doświadczenie macierzyńskiej miłości Maryi. Nie wystarczy wiedzieć, że Ona jest Matką, patrzeć na nią w ten sposób, mówić o Niej w ten sposób. Ona jest twoją Matką, a ty jej synem; Kocha cię tak, jakbyś był jego jedynym synem na tym świecie. Traktuj ją odpowiednio: powiedz jej wszystko, co ci się przytrafia, szanuj ją, kochaj ją. Nikt nie zrobi tego za ciebie, tak jak ty, jeśli tego nie zrobisz.

Zapewniam cię, że jeśli pójdziesz tą drogą, natychmiast odnajdziesz całą miłość Chrystusa i zaangażujesz się w to niewypowiedziane życie Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Zaczerpniesz siły do ​​całkowitego wypełnienia Woli Boga, napełni cię pragnieniem służenia wszystkim ludziom. Będziesz chrześcijaninem, o jakim czasem marzysz: pełen dzieł miłosierdzia i sprawiedliwości, radosny i silny, wyrozumiały dla innych i wymagający od siebie.

To i żadna inna świątynia naszej wiary. Pójdźmy do Najświętszej Maryi Panny, aby towarzyszyła nam w mocnym i nieustannym marszu.

Święta maryjo matko boża módl się z nami

Różaniec odmawiamy w następujący sposób:

 • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).
 • Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
 • 1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
 • 3x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 • Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
 • Wypowiadamy tajemnicę Różańca (oraz ewentualnie korzystamy z krótkiego rozważania tej tajemnicy). A następnie: 1xOjcze Nasz, 10xZdrowaś Maryjo, 1xChwała Ojcu, 1xO mój Jezu. W ten sposób odmawiamy pozostałe tajemnice.
 • Na zakończenie: Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
 • Na zakończenie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

Tajemnice Różańca Świętego:

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek):

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi