Finanse

Giełda – co warto o niej wiedzieć?

W dzisiejszych czasach wiele osób zastanawia się, jak pomnożyć swoje pieniądze. Jednym ze sposobów na to jest inwestowanie na giełdzie. Giełda papierów wartościowych to miejsce, gdzie dokonuje się kupna i sprzedaży akcji oraz obligacji emitowanych przez różne firmy lub państwa.

Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z inwestowaniem na giełdzie, musisz zdawać sobie sprawę z kilku podstawowych kwestii.

Co to jest indeks giełdowy?

Indeks giełdowy (np.: WIG20) pokazuje zmiany cen wybranych spółek notowanych na danej giełdzie. Dzięki temu możesz śledzić trend rynkowy i podejmować decyzję dotyczące zakupu czy też sprzedazy posiadanej już akcji.

Co wpływa na ceny akcji?

Cena akcji może ulegać wahaniom pod wpływem wielu czynników takich jak: ogólne trendy rynkowe,zmiana polityki monetarnej bank Centralnego danego kraju itp.. 

Jak korzystać ze wskaźnika P/E

Wskaźnik P/E określa stosunek aktualnej ceny do wyniku netto przypadającego jednemu udziałowi przedsiębiorstwa za ostatni rok obrotowy . Im niższy wskaźnik P/E tym bardziej atrakcyjna jest cena akcji w stosunku do zysków, jakie generuje przedsiębiorstwo. 

Jak działa giełda?

Giełda funkcjonuje na zasadzie aukcji – inwestorzy składają oferty kupna lub sprzedaży określonego instrumentu finansowego (np.: akcje). Ceny ustalane są przez mechanizm popytu i podaży.

Zobacz więcej: https://comparic.pl/wig20-stracil-na-wartosci-niemal-23-zaczela-sie-wszechobecna-korekta/

Czym różni się gra krótkoterminowa od długoterminowej?

Inwestowanie na giełdzie może być zarówno grą krótkotrwałą, polegającą np. Na szybkim zakupieniu i odsprzedaniu papierów wartościowych dla osiągnięcia błyskawicznych rezultatow , ale również strategia ta wiążę sie ze znacznie większym ryzykiem straty . Inne podejsciem to inwestycja długotrwała gdzie posiadanie danego waloru trwające lata pozwoli nam uzyskać stabilniejsze dochody w przyszłości .

Dlaczego należy uważać na emocje przy inwestowaniu ?

Decyzję dotyczące kupowania czy też sprzedaży powinno opierać się raczej  na analizach niż intencjach oraz emocjom ponieważ mogą one prowadzić do niekorzystnych decyzji które kosztują nas pieniądze.

Podsumowanie

Inwestowanie na giełdzie wymaga wcześniejszego zapoznania się z kilkoma kluczowymi zagadnieniami. Wiedza o indeksach giełdowych, czynnikach wpływających na ceny akcji oraz wskaźniku P/E pomogą Ci podjąć właściwe decyzje w zakresie inwestycyjnym . Odpowiednie podejście do strategii długoterminowej i świadome korzystanie z analiz technicznych pozwolą nam uzyskać stabilne dochody , ale należy również pamiętać aby emocjom nie przeszkodziły naszym racjonalnym decyzjom dotyczących kupna czy sprzedaży danego waloru.

koon
W przypadku artykułów sponsorowanych serwis koon.pl nie odpowiada za poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych informacji. Ewentualne szkody wynikające z ich użycia ponosi autor treści, do której prowadzi link, a nie właściciel strony.